ТЕХНОЛОГИЯ

за произвоство на дребноразмерни бетонови изделия

 

Производството на дребноразмерни бетонови изделия се извършва основно на две високопроизводителни машини - едната е стационарна - PFS 1300, а другата е мобилна и работи на открит плац - FBH 1200. Машините са произвоство на AME GMBH - Австрия.

    На PFS 1300 се произвеждат улични и градински бордюри, тротоарни плочи с различни форми и разцветки от земновлажен бетон, на принципа на вибропресоване.
    На мобилната инсталация се произвеждат кухотели бетонни блокчета, елемент за канавки и др., на същия принцип.
    Технологичните линии са съставени от три технологични поста:

    - Приготвяне на земновлажен бетон;
    - Вибропресоване на изделията;
    - Отлежаване на изделията за добиване на необходимата якост.

    Така произведените бетонови елементи се отличават с отлични якостни и визуални качества.

    Контролът на качеството е заложен както при приготвяне на бетоновите смеси, така и в характеристиките на самите машини за произвоство, които не допускат отклонения от зададените параметри.

    "ДК-София"  АД работи само с доказани на световния пазар бои и добавки - произведени от BASF - Германия, които гарантират дълготрайност и постоянство на цветовата гама на изделията.