ТЕХНОЛОГИЯ

за производство на мозаечни и тротоарни плочи

Производството на плочите се извършва върху хидравлично работеща въртяща се маса - хидравлична преса с 300 т. сила на натиск и с 6 позиции. Максималният формат на плочката за една позиция е 600 х 600 мм. Най-бързият работен такт е в рамките на 10 сек. Машината е оборудвана за автоматично пълнене и дозиране. Всички приспособления за пълнене притежават резервен силоз, който се пълни чрез транспортна лента.За транспорта на прясно произведените плочки се използва технологията за плоско складиране „Transmatic I /II 76/60” , която се състои от две независими една от друга системи за поемане плочите от пресата и прехвърляне на същите върху шлифовъчната линия.Изделието се формира директно в плоча от формовачната рамка, при което позицията на прясното изделие в лежащо положение не се променя повече по време на общия транспорт и другите свързващи процеси и понататъшната обработка. Мозаечните и тротоарните плочи се формоват от два пласта:

   Лицев - за мозаечните плочи
      – от мозайко бетон – кл.25;
      – за тротоарните плочи
      – от пластичен бетон – кл.20;

   Подложен - за двата вида плочи
      – от земновлажен бетон- кл.20;

Мозаечните плочи след необходимото отлежаване /минимум 3 дни/ се шлайфат на петглава шлайфмашина до огледален блясък.