ТРОТОАРНИ И МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ

ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ »
 
 
МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ
Широчина Височина Дебелина Бр./кв.м
25 см 25 см 2,5 см 16
30 см 30 см 2,5 см 11


ЦВЕТОВА ГАМА
Оцветени по желание на клиента.ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ
Широчина Височина Дебелина Бр./кв.м
30 см 30 см 3 см 11
40 см 40 см 4.5 см 6
60 см 40 см 4 см 4

     

Възможност за армиране с фибри за по-натоварени и отговорни настилки. Фибрите рязко покачват якостните показатели на плочите и увеличават мразоустойчивостта им. Армирирането е възможно както за тротоарните, така също и за мозаечните плочи.


ТЕХНОЛОГИЯ

за производство на мозаечни и тротоарни плочи

Производството на плочите се извършва върху хидравлично работеща въртяща се маса - хидравлична преса с 300 т. сила на натиск и с 6 позиции. Максималният формат на плочката за една позиция е 600 х 600 мм.
Най-бързият работен такт е в рамките на 10 сек. Машината е оборудвана за автоматично пълнене и дозиране. Всички приспособления за пълнене притежават резервен силоз, който се пълни чрез транспортна лента.
За транспорта на прясно произведените плочки се използва технологията за плоско складиране „Transmatic I /II 76/60” , която се състои от две независими една от друга системи за поемане плочите от пресата и прехвърляне на същите върху шлифовъчната линия.

Изделието се формира директно в плоча от формовачната рамка, при което позицията на прясното изделие в лежащо положение не се променя повече по време на общия транспорт и другите свързващи процеси и понататъшната обработка.

Мозаечните и тротоарните плочи се формоват от два пласта:

Лицев
   - за мозаечните плочи – от мозайко бетон – кл.25;
   - за тротоарните плочи
   – от пластичен бетон – кл.20;

Подложен
   - за двата вида плочи – от земновлажен бетон- кл.20;

Мозаечните плочи след необходимото отлежаване /минимум 3 дни/ се шлайфат на петглава шлайфмашина до огледален блясък.